Mitt kors

2017-08-03

När jag häromdagen röjde lite i vårt källarförråd, stötte jag bland många bortlagda och glömda saker på det vackra alabasterkorset som jag fick i konfirmationsgåva 1962.

Det har av olika anledningar legat undanstoppat i 55 års tid – men det kom genast att få mig att tänka på korsets givare och tillverkare: Fride Hylander.

När facit föreligger

2017-07-31

När jag nu tagit del av Bengt G Nilssons bok I tyst samförstånd (Ethno Press, 2017) som tar itu med Sveriges och SIDA:s biståndspolitik i Afrika från 60-talet och fram till Sovjetunionens kollaps, kommer jag att tänka på Mästarens ord i Matteus 7: Alla goda träd bär god frukt – men ett dåligt träd bär dålig frukt.

Intentionerna var måhända de allra bästa – konsekvenserna ovedersägligen förödande, när facit föreligger.

  Etiopien 1995

Denna hemsida har nu existerat i 10 år. Den tillkom då Gunnel och Per-Martin Hjort jobbade som engelsklärare i Kina. Sommaren 2012 avslutades uppdraget där. Sedan dess har vi bott i Sverige. Detta har självklart inneburit att tillvaro och skrivande förändrats.

Hemsidan har utvecklats till att bli Per-Martins blogg, där sakförhållanden och händelser som ligger utanför vår gemensamma kinatid 2001-2012 mer och mer kommit att uppta utrymmet.

 Kenya 2014

De artiklar som vi skrev med utgångspunkt från Kina kommer att finnas kvar på hemsidan. Det är också vår avsikt att fortsatt hålla kontakt med Mittens Rike, som vi för övrigt kunde besöka kortare eller längre tid hösten 2012 (Per-Martin), hösten 2013 (Gunnel), våren 2015 (Per-Martin) och våren 2017 (tillsammans).

Därför låter vi denna blogg behålla sitt inarbetade namn.

Bakgrunden till hemsidan beskrevs såhär: vi har under en tolvårig period (2001-2012) bott, jobbat och rest i Kina. Gunnel Hjort och Per-Martin Hjort har arbetat vid fyra olika statliga högskolor i tre olika provinser: Fujian, Gansu och Inre Mongoliet. Vi har undervisat i engelska, västerländsk kulturkunskap och interkulturell kommunikation. Vi har mött tusentals unga kineser och kommer fortsatt att försöka ha tät kontakt med Mittens rike.

Utsända av Svenska kyrkan för arbete genom Amity Foundation 2001-2012.

Läs vidare här

   Amity Teacher Program

  

Kinabesöket 2017

Ningde - once more  

Ningdedagbok 2015

Ningdedagbok 2012