Judarna i Shanghai

2017-12-17

Första gången vi kom till Shanghai var i augusti 2001. Under vår tid i Kina återvände vi till staden flera gånger. I maj 2012 besökte vi Jewish Refugee Museum som är inrymt i en synagoga uppförd på 1920-talet.

Då köpte jag boken Once upon a time in Shanghai som förblivit oläst fram till den senaste veckan, då jag p g a händelser i vårt land fick lust att läsa om utsatta judar.

1937-41 kom 25000 judiska flyktingar till Shanghai från Förintelsens Europa.

Chanukka in China

2017-12-13

I går började den judiska ljusfesten Chanukka eller Hanukka att firas. När vi jobbade i staden Xifeng i östra Gansu i Kina 2009, fick vi vara med om att fira denna högtid. Då skrev Gunnel följande:

1947 - Så var det då

2017-12-08

Ett foto från 1947 i julnumret av ELM-BV:s tidning Till Liv innehåller missionshistoria.

Det bildar utgångspunkt för en personlig och innehållsrik artikel av Eva Henriksson, född Stark, missionärsbarn i Etiopien 1946-51.

Läs mer

Spår i ökensand

2017-11-30

Tidigare i år läste jag första delen av Lena Bengtssons trilogiprojekt Spår i ökensand, i vilket hon gett sig i kast med att via skriftliga källor skildra svensk missions historia i Eritrea och Etiopien från mitten av 1800-talet fram till våra dagar.

Nu har jag sträckläst del två Gasmolnets skugga och tre Framtiden som kom (Eget förlag, 2017).

 Läs mer

Denna hemsida har nu existerat i 10 år. Den tillkom då Gunnel och Per-Martin Hjort jobbade som engelsklärare i Kina. Sommaren 2012 avslutades uppdraget där. Sedan dess har vi bott i Sverige. Detta har självklart inneburit att tillvaro och skrivande förändrats.

Hemsidan har utvecklats till att bli Per-Martins blogg, där sakförhållanden och händelser som ligger utanför vår gemensamma kinatid 2001-2012 mer och mer kommit att uppta utrymmet.

De artiklar som vi skrev med utgångspunkt från Kina kommer att finnas kvar på hemsidan. Det är också vår avsikt att fortsatt hålla kontakt med Mittens Rike, som vi för övrigt kunde besöka kortare eller längre tid hösten 2012 (Per-Martin), hösten 2013 (Gunnel), våren 2015 (Per-Martin) och våren 2017 (tillsammans).

Därför låter vi denna blogg behålla sitt inarbetade namn.

Bakgrunden till hemsidan beskrevs såhär: vi har under en tolvårig period (2001-2012) bott, jobbat och rest i Kina. Gunnel Hjort och Per-Martin Hjort har arbetat vid fyra olika statliga högskolor i tre olika provinser: Fujian, Gansu och Inre Mongoliet. Vi har undervisat i engelska, västerländsk kulturkunskap och interkulturell kommunikation. Vi har mött tusentals unga kineser och kommer fortsatt att försöka ha tät kontakt med Mittens rike.

Utsända av Svenska kyrkan för arbete genom Amity Foundation 2001-2012.

Läs vidare här

   Amity Teacher Program

  

Kinabesöket 2017

Ningde - once more  

Ningdedagbok 2015

Ningdedagbok 2012