Vinslöv

2018-03-19

Vinslövs församling har inbjudit oss att berätta om våra år i Kina i övermorgon den 21 mars.

Vi hade vår bostad i Vinslöv åren 1978 till 2005 och tillhörde då församlingen. I kyrkan hölls en minnesvärd gudstjänst den 10 juni 2001 när vi skulle "sändas" till Kina som SKM:s missionärer.

För sex år sedan

2018-03-17

2010-12 jobbade vi vid Chifeng University i Inre Mongoliet.

Idag för precis sex år sedan hade jag tillbringat en vecka på sjukhus i Kina och vi skrev följande på denna hemsida:

 

Bakgrunden till det hela redogjorde vi för såhär:

Sölvesborg -               ett återseende

2018-03-16

I går den 15 mars gjorde vi en nostalgitripp till Näsum och Sölvesborg.

Näsum (där min familj bodde under sitt s k hemmaår från Afrika 1959-60) besöktes i juli 2016. Men i Sölvesborg (där jag gick i samrealskolan, numera Furulundskolan) hade jag inte varit sedan jag fick avbryta studierna i årskurs två (2:3) mitt under brinnande hösttermin 1960, eftersom mina föräldrar då skulle återvända till sina uppdrag i Etiopien.

Läs mer

Bättre förr kanske?

2018-03-12

 

Mycket tyder dock på att allt fler elever kommer mötas av allt sämre lärare. Den nya generationens lärare har nämligen allt sämre meriter. Den negativa utvecklingen har dessutom gått fort. Förr var det inte sällan samhällets akademiska elit som sökte sig till läraryrket. Det ansågs fint och ärorikt att vara lärare, och de åtnjöt såväl autonomi som respekt. 

Den en gång så framgångsrika svenska skolan har mycket att tacka alla dessa kunniga lärare som utbildat generationer av framgångsrika företagare, akademiker och arbetare. De har byggt Sverige starkt. 

Artikel i GP

Denna hemsida har nu existerat sedan 2007. Den tillkom då Gunnel och Per-Martin Hjort jobbade som engelsklärare i Kina. Sommaren 2012 avslutades uppdraget där. Sedan dess har vi bott i Sverige. Detta har självklart inneburit att tillvaro och skrivande förändrats.

Hemsidan har utvecklats till att bli Per-Martins blogg, där sakförhållanden och händelser som ligger utanför vår gemensamma kinatid 2001-2012 mer och mer kommit att uppta utrymmet.

De artiklar som vi skrev med utgångspunkt från Kina kommer att finnas kvar på hemsidan. Det är också vår avsikt att fortsatt hålla kontakt med Mittens Rike, som vi för övrigt kunde besöka kortare eller längre tid hösten 2012 (Per-Martin), hösten 2013 (Gunnel), våren 2015 (Per-Martin) och våren 2017 (tillsammans).

Därför låter vi denna blogg behålla sitt inarbetade namn.

Bakgrunden till hemsidan beskrevs såhär: vi har under en tolvårig period (2001-2012) bott, jobbat och rest i Kina. Gunnel Hjort och Per-Martin Hjort har arbetat vid fyra olika statliga högskolor i tre olika provinser: Fujian, Gansu och Inre Mongoliet. Vi har undervisat i engelska, västerländsk kulturkunskap och interkulturell kommunikation. Vi har mött tusentals unga kineser och kommer fortsatt att försöka ha tät kontakt med Mittens rike.

Utsända av Svenska kyrkan för arbete genom Amity Foundation 2001-2012.

Läs vidare här

   Amity Teacher Program

  

Kinabesöket 2017

Ningde - once more  

Ningdedagbok 2015

Ningdedagbok 2012