Från kinesiska studenter till svenska gymnasister

2013-03-02

Tiden går fort. Per-Martin har nu jobbat på Söderportgymnasiet i två månader. Han undervisar drygt hundratalet av skolans ca 700 elever i svenska och engelska. Då och då blir det även tillfälle till lite info om Kina mellan varven av litteratur och grammatik.