Matteo Ricci & Mittens Rike

2013-06-25

The Wise Man from the West anses skildra den första helt dokumenterade kontakten mellan väst och öst. Boken ger en fascinerande inblick i de världsbilder som präglade 1500- och 1600-talen i såväl europeisk som i kinesisk historia. Dessa grundläggande olikheter i världs- och kulturuppfattning sätter sina avtryck på många olika plan i kontakten mellan öst och väst än idag. 

Läs vidare