2018

Jerusalem - på Svenskbos tak - juli 1965

Årets första utfärd

gick idag till Haväng.

Årets första bok

Efter andra världskriget kom relationen mellan kejsare Haile Selassie (1892-1975) och missionären Per Stjärne (1895-1984) att spela en central roll i utvecklingen av ett nära samarbete mellan Etiopien och Sverige.

Fotot nedan: Addis Abeba 1963. Kejsare Haile Selassie besöker Tyska skolan där jag var elev 1960-65. Fotot taget av mig.

Fil dr Viveca Halldin Norberg presenterar den mycket läsvärda boken på följande sätt:

Detta är en skildring av den förtroendefulla vänskapen mellan kejsaren och den svenske missionären. Boken är ett värdefullt bidrag till vår kunskap om hur viktiga historiska skeenden bygger på ömsesidigt förtroende mellan nyckelpersoner. I brevväxlingen mellan kejsaren och Stjärne kastas nytt ljus över situationen för etiopiska flyktingar som befann sig bland annat i Jerusalem och Kenya under krigsåren.

Kejsare Haile Selassie var angelägen om att samarbeta med Sverige – ett litet neutralt land utan kolonier. Hans erfarenheter av den svenska missionens insatser inom skolväsendet och sjukvården var positiva. När kejsaren, med brittisk hjälp, kunde återvända till Etiopien 1941 fick Per Stjärne en nyckelroll som kejsarens speciella sändebud. Boken bygger delvis på tidigare okända brev.

 

Fotot ovan: Addis Abeba 1962. Med min konfirmationslärare Per Stjärne framför Mekane Yesus-kyrkan, granne med Tyska skolan.