Så började svensk mission i Kina

  

I slutet av november fick vi besök från Sverige av Mick och Magnus Lidbeck. De var här i Kina på ett kortare uppdrag för Evangeliska Östasienmissionen – EÖM. Denna mission, som bildades 1982,  har sitt ursprung i Svenska Missionen i Kina (1887) och Svenska Mongolmissionen (1897).

Mick Lidbeck är numera ordförande i EÖM, och hon har även skrivit en bok om sin farfar som i början av 1900-talet var missionär i Kina. Under våra samtal, kom vi ofta in på ämnet mission och framförallt svensk mission i Kina.

En bok som jag läst ett par gånger, och som jag kan rekommendera på det varmaste, tar på ett initierat och fängslande sätt upp just dessa frågor, nämligen Lars Österlins Korstågen till Kina – Linjer i protestantisk Kinamission, utgiven 2005 på Sekel Bokförlag.

Att svensk mission hade så gamla anor, visste jag inte förrän jag tog del av det ytterst dramatiska inledningskapitlet i boken, benämnt ”Ett förspel: Lunds Missionssällskaps Kinamission” (s.19), vilket jag citerar en del ur här nedan:

"När Svenska kyrkans mission år 1920 startade sin mission i Kina kom detta företag som ett av de allra sista inom den stora västliga missionsvågen. Men en gång, långt tidigare, hade Svenska kyrkan gjort en kort begynnelse med en pionjärinsats under åren 1848-52 som, bland de protestantiska missionerna, tvärtom var en av de allra första. Vid denna tid kunde man inte nå länge in i landet än först till Hongkong och sedan till en av de då för utlänningar nyss öppnade hamnstäderna, Fuzhou.

Detta blev ett kort kapitel i Kinamissionens historia, hastigt och tragiskt avbrutet då de två svenska missionärerna blev brutalt överfallna av ett kinesiskt rövarband. Den ene av dem (Carl Joseph Fast) blev mördad och den andre (Anders Elgqvist) ville sedan inte fortsätta ensam utan reste hem följande år.

Trots allt skulle denna kortvariga mission lämna sina spår efter sig – om än knappast i Kina – så på mer än ett sätt hemma i Sverige. Den basorganisation som man hade byggt upp här hemma för detta nya och äventyrliga företag i Fjärran Östern kan nämligen sägas vara en första föregångare, ett ”förspel”, till Svenska kyrkans mission, bland annat i Kina.” 

Numera, 150 år senare, finns det många kristna i och omkring Fuzhou, provinsen Fujians huvudstad, vilket vi kunde konstatera då vi arbetade i kuststaden Ningde 2001-2004, ca 100 km norr om Fuzhou. Nu ser vi mycket fram emot att få fira julen 2008 i kyrkan i Ningde tillsammans med många vänner. Och vi hoppas också att vi ska kunna träffa en av våra kristna elever från Ningdetiden, som numera är gift och jobbar i Fuzhou - just i Fuzhou, där Fast och Elgqvist år 1850, enligt Österlins bok:

 

"genast trivdes bra och ville bygga upp ett lokalt centrum för sin mission, ett centrum med en missionsstation och församling, allt enligt den struktur de själva var vana vid och som Lunds Missionssällskaps bestämmelser föreskrev. Med mycken möda hade de lyckats finna ett hus som de skulle få hyra och där de skulle kunna börja sitt arbete. Pengar hemifrån hade de fått besked om att de skulle få hämta på ett brittiskt skepp som ankrat på redden utanför staden, det vill säga av mynningen av Minfloden. De hyrde en båt med kinesiska roddare, som tog dem ut till skeppet. Det var den 13 november 1850. Så långt hade allt gått väl. Men när de vände tillbaka med pengarna, längs Minfloden in mot staden, blev de plötsligt överfallna av rövare som kom i flera båtar och äntrade Fasts och Elgqvists båt och anföll dem. Tydligen var deras egna roddare i maskopi med rövarna. Fast träffades av ett våldsamt hugg i huvudet med en lans. Han blev dödligt sårad, föll överbord och drunknade. Elgqvist blev också illa skadad men hoppade i floden och lyckades komma undan. Han var simkunning och simmade först ett stycke under vatten och sedan in till stranden. Han sökte länge efter sin kamrat men förgäves. Han var givetvis svårt chockad och blödde från alla de sår han hade fått av rövarnas vapen men kunde dock ta sig tillbaka till det brittiska fartyget, där han blev omhändertagen. Fasts kropp blev aldrig återfunnen.” (s 40-41).

Så började alltså svensk mission i Kina.

Hjort i Kina dec 2008/P-M