Volontär i Kenya 2014

 

  

Matongo High School 1989

1988-1991 jobbade vi båda som ELM-missionärer inom ELCK i Kenya, på olika sätt knutna till en av kyrkans sponsrade gymnasieskolor i Matongo i västra Kenya. Per-Martin tjänstgjorde även som pedagogisk rådgivare under en stor del av denna treårsperiod, engagerad bl a när det gällde fortbildningskurser för lärare, olika skolprojekt med stöd från SIDA samt igångsättandet av en sedan länge planerad lärarhögskola, som kunde utexaminera sina första lärare 1996.

    

Matongo High School 1991                                    Skolbesök 1990

Under åren 1992-2000 var kontakten med Kenya för Per-Martins del intim, speciellt inom skolsektorn – och han hade möjlighet att under kortare vistelser besöka landet och vännerna där för att fullgöra olika uppdrag 1992, 93, 94, 95, 96, 99 och 2000.

 

Skolbesök 1991                                      Graduation i Kisii 1990

Man skulle kunna säga: en gång Kenya – alltid Kenya, och även om vi haft vår uppgift och vårt engagemang som högskolelärare i Kina under åren 2001-2012, har Afrika och Kenya hela tiden funnits med i våra känslor och tankar.

Därför är det med stor glädje Per-Martin kan se fram emot att få återknyta kontakten med Kenya, genom att han av ELCK välkomnas att som ELM:s volontär hjälpa till vid lärarhögskolan i Matongo under den kommande vårterminen.

 

Besök vid Matongo TTC 1996