Maos skrivbord i grottbostaden där han bodde under tiden i Yan' an.

Kinas marsch in i framtiden

2009-05-31

                           

Vi har alldeles nyss kommit hem till Xifeng i östra Gansu från ett kort besök i staden Yan'an som ligger i norra Shaanxi, 270 km norr om Xi'an. Fågelvägen mellan Yan'an och Xifeng är knappt 200 km, men bilvägen lär vara mindre bra och tar sin rundliga tid att tillryggalägga, så vi valde att åka motorväg till Xi'an och sedan flyg – en sträcka totalt på kanske 600 km. Yan'an är en tämligen liten stad, med bara omkring 50 000 invånare. Den ligger egentligen ganska avsides, och besöks inte av särskilt många utländska turister. Vi tyckte dock att platsen var väldigt vacker och sevärd, och framförallt mycket intressant – historiskt sett.
 

Den långa marschen

Det var nämligen i Yan'an som den s k Långa marschen avslutades 1935, en marsch som Mao Zedong tog initiativet till för att förflytta de kommunistiska styrkorna från södra Kina till ett område där de i relativt lugn kunde fortsätta att föra motståndskampen. Av de 90 000 soldater som startade marschen var det mindre än 10 000 som nådde fram. Många fick ge upp på grund av sjukdomar, brist på mat och ständiga strider med nationaliststyrkorna. Man beräknar att Maos styrkor under ett år förflyttade sig 1000 mil kors och tvärs genom landet från Jiangxiprovinsen till slutmålet i Yan'an. Området kring staden kom att bli kommunisternas högkvarter under perioden 1935-1947 och staden har blivit något av en symbol för motståndskampen mot såväl japanerna under andra världskriget som mot Chiang Kaisheks trupper.

Från grottbostäder till KFC

Av tradition har befolkningen i trakten (liksom i Gansu) grävt sina bostäder i kullarna för att komma undan sommarens hetta och vinterns köld. Vi besökte ett antal grottbostäder där Mao Zedong, Zhou Enlai, Liu Shaoqi mfl förberedde den militära segern och planerna på hur det nya socialistiska Kina skulle se ut. Här skrev också Mao de flesta av sina viktiga verk kring politik och filosofi. När man studerar de svartvita historiska foton som finns upphängda i dessa närmast sakraliserade grottbostäder, och jämför med hur det ser ut i dagens Yan'an, med dess tusentals bilar och mobiler, KFC, internet på hotellrummet osv, inser man verkligen att Kina idag är ett helt annat land än det var då.

Ett sextioårs- och ett tjugoårsjubileum

Något av det maoistiska arvet finns självklart kvar idag – men mest som nostalgi och kult. Den 1 oktober i år, då Folkrepubliken firar sin 60-årsdag, invigs i Yan'an t ex nya gigantiska byggnader (med obligatorisk Maostaty i förgrunden) som ska hysa Yan'ans revolutionsmuseum. Under dessa sextio år, har Kina minst sagt förändrats, och under de senare decennierna utan tvivel i riktning mot ett bättre Kina (det är nog de flesta bedömare överens om). Visst har det funnits många bakslag. Det nu aktuella tjugoårsminnet av oroligheterna i samband med studentdemonstrationerna på Himmelska fridens torg i Beijing påminner i allra högsta grad om ett sådant. Dessa händelser uppmärksammas inte alls i kinesiska media, men tas då och då upp av våra studenter i enskilda lågmälda samtal. De vill veta: vad var det som egentligen hände? Och varför? Inte alltid lätt att ge enkla och lättbegripliga svar.

Detta strider helt mot lagen

Som utveckligen nu är, tror jag att man ganska snart kommer att mer eller mindre öppet kunna diskutera även denna komplicerade fråga, precis som det är alltmer okej att öppet dryfta och t o m kritisera den s k kulturrevolutionen. Överhuvudtaget kan man bli mycket häpen och förvånad över det som ibland står i den största engelskspråkiga dagstidningen China Daily. På planet från Yan'an till Xi'an fick vi varsitt exemplar av tidningen för den 31 maj. I detta nummer fanns många intressanta och kritiska artiklar, av vilka en på ledarsidan under rubriken Fly in the face of law (ung. "Detta strider helt mot lagen") drog till sig vår särskilda uppmärksamhet. Artikeln handlar om två kinesiska journalister som blivit trakasserade och misshandlade av lokala myndigheter och polis, då de försökt göra sitt jobb: att ta reda på sanningen i ett intrikat rättsfall angående en viss Deng som mördat en lokal ämbetsman. China Daily ger de båda journalisterna sitt odelade och oförbehållsamma stöd, och det som framförs i ledarartikeln är verkligen värt att citera: The way both reporters were brutally assaulted seems the laws are nonexistent there. Such a fly in the face of the rule of law and Constitution sends a clear message – that there must be something about Deng’s case that someone doesn’t want to be revealed. It also suggests that some local officials are taking their power for granted, believing they are unstoppable. To build a true rule of law we should first keep power in check. Letting such blatant violation of civil rights get away without being punished will mean a severe setback in the current pushing for the rule of law and shake people’s confidence in the fight against abuse of power.

En väckarklocka?

I Kina händer hela tiden saker och ting: på ekonomins och teknikens område har det redan skett (och fortsätter att hända) stora ting. Det som kommer härnäst verkar gälla juridik och politik – här finns ingen återvändo. Med stigande välstånd och utbildning kommer även kraven på rättssäkerhet och medinflytande att höjas. Och själv tror jag starkt på kristendomens möjligheter här i Kina. Kyrkorna utgör idag alltmer en dynamisk och högintressant kraft i samhällsutveckligen. Fler och fler kineser upptäcker och inser värdet av vad kristendomen har att ge. De är bara att gratulera, och kanske kunde denna deras upptäckt få våra småriken därborta i väst att något besinna sig och inse vad vi håller på att kasta bort.

2009-05-31 Per-Martin Hjort