Taowhalun

2018-01-12

Visionen som misslyckades men ändå lyckades.

I dag på dagen för sex år sedan publicerades artikeln på Svenska kyrkans hemsida. Nu hittar man den här och  här. 

Läs även: Mästarens dröm

Israel & Faster Hilda

2018-01-10

Senare i år blir det 70 år sedan staten Israel bildades 14 maj 1948. Det blir också 70 år sedan min mors faster Hilda Andersson sköts till döds i Jerusalem den 25 april 1948. Hennes bok ”Kampen om det Heliga landet” som utgavs postumt skildrar medryckande den kaotiska tid i Palestina som föregick inbördeskriget och hennes död.

Läs mer här

Min mor Birgit med sin faster Hilda Andersson i Palestina 1937

Etiopiska julen

2018-01-07

Ortodoxa kyrkan i Etiopien följer den julianska tideräkningen och juldagen infaller därför den 7 januari.

För precis åtta år sedan, den 7 januari 2010, publicerades en artikel av Gunnel om ett minnesvärt julfirande 1994 i Lalibela i norra Etiopien:

Klippkyrkorna i Lalibela

Denna hemsida har nu existerat sedan 2007. Den tillkom då Gunnel och Per-Martin Hjort jobbade som engelsklärare i Kina. Sommaren 2012 avslutades uppdraget där. Sedan dess har vi bott i Sverige. Detta har självklart inneburit att tillvaro och skrivande förändrats.

Hemsidan har utvecklats till att bli Per-Martins blogg, där sakförhållanden och händelser som ligger utanför vår gemensamma kinatid 2001-2012 mer och mer kommit att uppta utrymmet.

De artiklar som vi skrev med utgångspunkt från Kina kommer att finnas kvar på hemsidan. Det är också vår avsikt att fortsatt hålla kontakt med Mittens Rike, som vi för övrigt kunde besöka kortare eller längre tid hösten 2012 (Per-Martin), hösten 2013 (Gunnel), våren 2015 (Per-Martin) och våren 2017 (tillsammans).

Därför låter vi denna blogg behålla sitt inarbetade namn.

Bakgrunden till hemsidan beskrevs såhär: vi har under en tolvårig period (2001-2012) bott, jobbat och rest i Kina. Gunnel Hjort och Per-Martin Hjort har arbetat vid fyra olika statliga högskolor i tre olika provinser: Fujian, Gansu och Inre Mongoliet. Vi har undervisat i engelska, västerländsk kulturkunskap och interkulturell kommunikation. Vi har mött tusentals unga kineser och kommer fortsatt att försöka ha tät kontakt med Mittens rike.

Utsända av Svenska kyrkan för arbete genom Amity Foundation 2001-2012.

Läs vidare här

   Amity Teacher Program

  

Kinabesöket 2017

Ningde - once more  

Ningdedagbok 2015

Ningdedagbok 2012