Missionshistoria

2018-07-17

 

I Dr Fridé Hylanders bok ”Ett år i tält” (EFS-förlaget 1934) skildras en strapatsrik karavanfärd 1930 från Harrar i östra Etiopien till provinsen Arsi längre söderut i jakt på ett nytt missionsfält.

I Munesa öster om sjön Langano påbörjas så ett intressant projekt, som tyvärr måste avbrytas efter bara ett par år.

Av orsaker jag återkommer till.

Politik eller tro?

2018-07-14

”Helena Edlund har skrivit sin historia utifrån sitt perspektiv i boken ’Konsten att överleva Svenska kyrkan’ (Heed Publishing). Det är en intressant bok som till stora delar kretsar kring frågan om Svenska kyrkans egentliga syfte: Politik eller tro?

Det är en gammal fråga som väl är jämnårig med självaste Luther och de andra reformatorerna. Men som i hög grad är aktuell i en svensk kyrka som har tagits över av 1968-års marxister och där tron gärna kan underordnas syftet. Vilket det nu är…

Men man kan också se boken som ett intressant debattinlägg 500 år efter det att reformatorerna förklarade den katolska kyrkan ’krig’ och fick dess anatema slungat över sig. Den ständigt kämpande kyrkan… Det är nog så hon överlever. Kyrkan – och sannolikt även Edlund.”

Läs hela Jarnvalls inlägg


Asmara nästa?

2018-07-10

1994 och 1997 kunde jag flyga direkt mellan Addis Abeba och Asmara med Ethiopian Airlines.

1998 gick det inte längre utan jag fick det året ta mig till Eritrea via Jeddah, och 2001 via Kairo.

Nu när gränsen öppnats, kan man återigen flyga mellan de båda länderna.

Detta tyder på att det förmodligen blir lättare att realisera en länge närd dröm: ett besök i den vackra staden Asmara.

Denna hemsida har nu existerat sedan 2007. Den tillkom då Gunnel och Per-Martin Hjort jobbade som engelsklärare i Kina. Sommaren 2012 avslutades uppdraget där. Sedan dess har vi bott i Sverige. Detta har självklart inneburit att tillvaro och skrivande förändrats.

Hemsidan har utvecklats till att bli Per-Martins blogg, där sakförhållanden och händelser som ligger utanför vår gemensamma kinatid 2001-2012 mer och mer kommit att uppta utrymmet.

De artiklar som vi skrev med utgångspunkt från Kina kommer att finnas kvar på hemsidan. Det är också vår avsikt att fortsatt hålla kontakt med Mittens Rike, som vi för övrigt kunde besöka kortare eller längre tid hösten 2012 (Per-Martin), hösten 2013 (Gunnel), våren 2015 (Per-Martin) och våren 2017 (tillsammans).

Därför låter vi denna blogg behålla sitt inarbetade namn.

Bakgrunden till hemsidan beskrevs såhär: vi har under en tolvårig period (2001-2012) bott, jobbat och rest i Kina. Gunnel Hjort och Per-Martin Hjort har arbetat vid fyra olika statliga högskolor i tre olika provinser: Fujian, Gansu och Inre Mongoliet. Vi har undervisat i engelska, västerländsk kulturkunskap och interkulturell kommunikation. Vi har mött tusentals unga kineser och kommer fortsatt att försöka ha tät kontakt med Mittens rike.

Utsända av Svenska kyrkan för arbete genom Amity Foundation 2001-2012.

Läs vidare här

   Amity Teacher Program

  

Kinabesöket 2017

Ningde - once more  

Ningdedagbok 2015

Ningdedagbok 2012