En historisk gudstjänst

Addis Abeba, söndagen den 29 oktober 2017

Under oktober månad har vi varit på en nostalgitripp till Etiopien. Senast vi var där tillsammans, Gunnel och jag, var för 22 år sedan då jag tjänstgjorde som Bibeltrogna Vänners missionsrepresentant i Addis Abeba.

Efter lyckade besök i Harrar (där Gunnel vuxit upp) och Asella (där jag delvis tillbringade min barndom), hade vi tänkt avsluta med en weekend vid den populära badsjön Langano nere i Rift Valley.

Därav blev nu intet. Det jäser på många håll ute i landet, och vi avråddes från att fara vidare till Qersa och Langano på grund av potentiella oroligheter. Samma natt vi var i Asella, gjorde rykten gällande att myndigheterna använt tårgas mot demonstrerande studenter.

Så vi bestämde oss för att fara tillbaka till Addis och ändra i vårt ”program”. Vi fick då ingivelsen att uppsöka den kyrka i Addis där vi tillbringat många skandinaviska gudstjänster under vår barn- och ungdomstid och där vi båda konfirmerats av svenska präster från EFS: Mekane Yesos-kyrkan som ligger centralt i ”gamla” Addis.

När vi nyfikna och förväntansfulla svängde in på den välkända tomten och stegade upp för trapporna till den klassiska ingången till kyrkan, märkte vi att det var något stort och annorlunda på gång denna söndag. Hela dagen skulle nämligen jubileet av Luthers uppspikande av de 95 teserna på Slottskyrkan i Wittenberg – nästan på dagen för 500 år sedan - högtidlighållas.

I den proppfulla kyrkan, där vi båda suttit och fantiserat om att svinga oss i ljuskronorna och där vi varit med om att lyssna till bl a biskop Bo Giertz samt där vi tillsammans med andra svenskar framfört Otto Olssons Advent från läktaren, fick vi precis varsin sittplats.

Gudstjänsten som hölls på underbart klingande amhariska började klockan 10 och pågick sedan i tre timmar. Det hela inleddes med att nya besökare fick ställa sig upp och presentera sig för de församlade. När turen kom till oss, nämnde jag att vi båda var födda i landet: Gunnel i Harrar och jag i Addis Abeba, att vi vuxit upp i Etiopien och att vi nu var tillbaka efter många år på kort besök. Då fick vi av den talrika församlingen en värmande applåd. 

Efter ett barndop sjöngs ur Sebhat LeAmlak (Lova Herren) psalmen Se Jesus är ett tröstrikt namn – översatt till amhariska av BV-missionären Simon Röstin! Senare sjöngs även en sång översatt av hustrun Anna-Lena Jönsson Röstin: O, hur saligt att få vandra

Underbart var det sedan att höra de välkända öppningsorden: Qeddus, qeddus, qeddus … (Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet …)

Efter textläsning (evangelietexten från Rom 12:2: Anpassa er inte efter den värld vi nu lever i, utan låt er förvandlas genom en inre förnyelse så att ni rätt kan bedöma vad som är Guds vilja: vad som är gott, vad som gläder honom, vad som är fullkomligt), syndabekännelsen och Athanasianska trosbekännelsen, fick vi lyssna till EECMY:s generalsekreterare Dr Berhanu Ofgaa, som höll ett relevant och tänkvärt föredrag om Reformationen. Han började med att nämna att Etiopens evangeliska kyrka Mekane Yesos numera har över nio millioner medlemmar, men att grunden för kyrkan alltid varit och kommer att förbli de fem solae: sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus och soli Dei gloria.

Han betonade gång på gång att reformation – betyder att återgå till källorna, till ursprunget, att varje kristen, varje församling och varje kyrka ständigt måste reformeras. Han tog starkt avstånd ifrån liberal teologi och postmodernism, och betonade att Kristi kyrka t ex inte kan finna sig i att välsigna samkönade äktenskap (något som ju hans kyrka även påpekat för Svenska kyrkan). Han varnade också för alla nymodigheter inom den andliga sfären som kommer inte minst från USA.

Efter denna inspirerande gudstjänst, kunde vi framför kyrkan hälsa på diverse medlemmar – jag träffade t o m en person som jag inte sett på över 50 år!

Jag tackar Gud att vi fick vara med om detta reformationsfirande i Addis Abeba – och framför allt för det sätt det högtidlighölls på. En sak är säker: svensk kristenhet behöver smittas av de etiopiska trossyskonens andliga mognad och reformationsanda mer än någonsin i denna tid.

 

Hässleholm den 3/11 2017 - P-M Hjort