Spår i ökensand

Etiopien Asella missionsstation mitten av 1950-talet: Här bodde missonärsbarnen Lena Giselsson (Bengtsson) och Per-Martin Hjort samtidigt 1948-51. Sjukhuset (idag Teologiskt seminarium) till vänster och skolan till höger. Sjukhuset förestods av Dr Walter Giselsson och skolan av Martin Hjort.

Asella tidigt 1950-tal: Fr v Edith Hansen (i missionens tjänst 1947-81), Gun och Walter Giselsson (1948-52) med sonen Mats (missionär i Etiopien 1974-79), pappa och undertecknad samt Martha Andersson (1948-64) med dottern Gunilla.             

 

Eritrea Munkullu där svensk mission i Östafrika en gång började (foto: Martin Hjort)

Tidigare i år läste jag första delen av Lena Bengtssons trilogiprojekt Spår i ökensand, i vilket hon gett sig i kast med att via skriftliga källor skildra svensk missions historia i Eritrea och Etiopien från mitten av 1800-talet fram till våra dagar. Då skrev jag bland annat följande rader på denna blogg:

Ett imponerande arbete ligger bakom Vandringen mot höjden. Jag hoppas verkligen att många ska läsa boken och därmed ta del av en synnerligen fascinerande och dramatisk historia som inte får falla i glömska. Ser mycket fram emot att fortsatt följa spåren i den afrikanska ökensanden.”

Nu har jag sträckläst del två Gasmolnets skugga och tre Framtiden som kom (Eget förlag, 2017).

 

 

 

 

Dessa båda delar skildrar i stort ”vår egen tid” – från sekelskiftet 1900 fram till dags dato – en epok som undertecknad är ganska väl förtrogen med genom andras berättelser, skriftliga vittnesmål och egna erfarenheter. Icke desto mindre har jag under läsningens gång upptäckt mycket jag inte kände till och sådant som fallit i glömska

Slutkapitlet i del tre har rubriken ”Var finns de kristna, falashim, Zacharias efterföljare, eritreaner, etiopier och svenskar idag?”

När det gäller oss kristna i Sverige idag, skriver Lena Bengtsson:

I Sverige har kyrkan blivit en traditionsbärare från en svunnen tid. Många av landets kyrkor och missionshus gapar tomma vid söndagens gudstjänster. Många rivs eller avkanoniseras för att användas till annat än gudstjänstlokaler. I de båda missionssällskapen EFS och ELM finns det vänner till de tre kyrkorna i Eritrea och Etiopien. Några är de som kommer när man kallar dem till att undervisa blivande evangelister och präster. Andra har till uppgift att leda arbetet när församlingskyrkor byggs. Fortfarande har båda missionssällskapen sekreterare som reser ut för att diskutera vilka projekt som kan finansieras från Sverige. Ungdomar kommer som volontärer för en kort tid. Åldrade svenskar med sina hjärtan i Etiopien tillbringar delar av året i landet.

Just det som uttrycks i sista meningen har jag nyligen fått uppleva. Då kunde jag på plats i oktober 2017 med egna ögon bevittna några av "Spåren i ökensanden".

 

Addis Abeba: gudstjänst i äldsta Mekane Yesus-kyrkan. Generalsekreteraren för kyrkan med nio miljoner medlemmar Dr Berhanu Ofgaa håller ett anförande i samband med 500-årsfirandet av Reformationen den 29 oktober 2017.

En historisk gudstjänst

Harrar: besök vid Evangelisk Lutherska kyrkan. Undertecknad med två veteraner i EELC: Till vänster Pastor Daniel Wolde Kidan och Esaias Shenkor, en av församlingens äldste.

 

Asella: Dinqu Tadesse, numera pensionerad byggare, och Gunnel Hjort. Till höger: den kenyansk-finländska familjen Heidi och Evans Orori med döttrarna Ester och Nellie, flankerade av f d ELM-missionären Workneh Hechamo och Jan-Erik Sandström från Finland. Den senare liksom Evans Orori lärare vid Asella Teologiska Seminarium.

 

Hässleholm den 30 november 2017/Per-Martin Hjort