Ett bröllop och 110 dop

Vi har nu avslutat vårt uppdrag som engelsklärare i Kina, utsända av Svenska kyrkan via Amity Foundation. Vi ser med tacksamhet och glädje tillbaka på nio spännande, omväxlande och innehållsrika år. Det Kina vi kom till 2001 är på många sätt annorlunda jämfört med dagens Kina. Utan tvekan har vi fått vara med om ett synnerligen intressant decennium i tjugohundratalets kanske mest dynamiska nation – Folkrepubliken Kina.

Veckoslutet den 30 juni/1 juli tillbringade vi i staden Hangzhou, cirka 1000 kilometer sydost om Beijing, dit vi begett oss för att vara med på ett bröllop. Lördagen den 30 gifte sig nämligen en nigeriansk vän som vi lärde känna i Gansuprovinsen , i den romersk-katolska katedralen i stadens centrum.  Denna kyrka grundades redan 1627 av en kinesisk ämbetsman som varit lärjunge till och blivit döpt 1611 av den berömde Matteo Ricci.

Bröllop i Hangzhou

Den 1 juli deltog vi kanske för sista gången i en söndagsgudstjänst i Kina. Tianshui-kyrkan är en av Hangzhous många protestantiska kyrkor. Den ligger i centrum bara några hundra meter från den romersk-katolska katedralen och är den äldsta protestantiska kyrkan i Hangzhou med ursprung i amerikansk presbyteriansk missionsverksamhet på 1860-talet.

Kyrkan ligger vid Yesutang Lane - Jesusgränd

Gudstjänsten varade i tre timmar och varje dopkandidat (alla vuxna i olika åldrar av båda könen) presenterades på storbild framme i kyrkan tillsammans med ett personligt skrivet vittnesbörd som lästes upp för församlingen. Påfallande många var män i sina bästa år. Kandidaterna kunde välja mellan att bli huvuddöpta eller bli nedsänkta och efter varje dop applåderade församlingen entusiastiskt och ljudligt. Efter det hela ställde man upp för gruppfotografering framför kyrkbyggnaden som ligger vid Yesutang lane (Jesusgränden).

 
Dopgudstjänsten varar i tre timmar.
 
 

 

De nydöpta fotograferas framför kyrkan.

Kyrkan i Kina har en lång och smärtsam historia. Trots stort förtryck, ursinnig förföljelse och statlig kontroll har hon inte kunnat stoppas – tvärtom. Vi är övertygade om att hennes betydelse inom samhället kommer att öka i framtiden. Vi hoppas och ber att de båda kinesiska kyrkorna, den protestantiska och den romersk-katolska, liksom vår egen Svenska kyrka, ska kunna frigöra sig från den sekulära makten och förbli trogna sitt kall – att vara ljus och salt.

Beijing den 3 juli 2012

Per-Martin Hjort

Per-Martin Hjort har arbetat som engelsklärare för organisationen Amity Foundation i Kina sedan 2001 utsänd av Svenska kyrkan. 

(Publicerat den 10 juli 2012 på Svenska kyrkans hemsida)